Zwroty i reklamacje

 

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w terminie do 14 dni roboczych. Czas ten liczony jest od odebrania przez Klienta towaru od kuriera lub innego przewoźnika. 

Odstąpienie od umowy uwzględniane jest gdy nasza firma otrzyma od konsumenta stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysłane droga e-mailowa na adres sklep@izomix.pl lub pocztą tradycyjną na adres  Mazowsze 5a, 87-640 Czernikowo

 

Zwracaną rzecz należy odesłać  na adres Mazowsze 5a, 87-640 Czernikowo w terminie 14 dni od momentu w którym Klient odstąpił od umowy. 

Nasza firma dokona zwrotu płatności za odesłaną rzecz w terminie do 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia dotyczącego odstąpienia od umowy, biorą pod uwagę, że w tym czasie otrzymamy od Klienta również przesyłkę zwrotną.

 

Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadkach gdy:

  • zamówienie jest wykonane według specyfikacji konsumenta lub służy zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb
  • rzecz ma krótki termin przydatności 
  • zapieczętowane opakowanie przedmiotu zostało uszkodzone/ naruszone i nie można zwrócić rzeczy ze względów higienicznych lub zdrowotnych

 

 

Reklamacje

 

W przypadku gdy zakupiony towar okaże się wadliwy, istnieje prawo jego reklamowania w oparciu o rękojmię. 

 

Reklamacje przyjmujemy pod adresem e-mailowym: sklep@izomix.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Mazowsze 5a, 87-640 Czernikowo

Reklamowany towar należy wysłać na adres: Mazowsze 5a, 87-640 Czernikowo

 

Uwzględnienie przez nasza firmę reklamacji wiąże się z :

-wymianą produktu wadliwego na produkt sprawny 

-usunięciu usterki w wadliwym produkcie

 

Możliwa jest również droga negocjacji ceny dotyczącej produktu wadliwego lub całkowite odstąpienie od umowy. Konsument musi złożyć sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady – niemniej najlepiej ją zgłosić zaraz po zauważeniu.

Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas zgłoszenia reklamacyjnego.